Offertförfrågan

Mark & Trädgård, Enskilt avlopp
Västernorrland, Sollefteå
 
Beskrivning av den tjänst vi vill få utförd:
Det finns ett befintligt avlopp på min fastighet Mellangransjö 1:29, Sollefteå kommun, som behöver förbättras. Idag leds avloppet från WC samt bad- disk och tvättvatten (BDT) till slamavskiljning i en trekammarbrunn av betong, vidare till ett öppet dike. Vid en inspektion observerades att befintligt utloppsrör i slamavskiljaren saknar t-rör och att det sker en slamflykt till den efterföljande reningen. Detta behöver därmed åtgärdas. Antingen genom en CE-märkt slamavskiljare alt. en väl fungerande befintlig slamavskiljning i tre steg. Med efterföljande rening menas exempelvis infiltration eller markbädd. Jag vill ha offerter på det som behöver åtgärdas för att erhålla ett godkänt avloppssystem. Vänliga hälsningar Petra Lind
   
Uppdraget ska utföras åt:
Privatperson
Leverans av tjänst:
Inom 12 månader
   
 

Logga in för att visa kontaktuppgifter

Share to Facebook Share to Twitter More...