Offertförfrågan

El, tele & IT, Elektriker
Västra Götaland, Stenungsund
Beskrivning av den tjänst vi vill få utförd:
De problem som är i fastigheten är att den ena 63 A säkringen blir varm även fast det ligger lite belastning på den (vi har mätt).Vid ett tidigare tillfälle byttes en annan 63 A då det var glapp i den men den här ser "ok" ut. Det andra felet är att det går säkringar i el centralen inne i huset och vi tror att det har med ventilationen att göra. Om det är kortis, jord fel, krypström eller om det går att sätta in en övervakare vet jag inte. När det har blivit ordning på elen så skulle jag vilja separera elen. Fastigheten har två hus och jag skulle vilja att all el som går till det "nyare" huset har en helt och hållet egen central och inte som nu när det är delvis så. Med andra ord en matarledning från det gamla huset till det nya huset som då har en egen central.
   
Uppdraget ska utföras åt:
Privatperson
Leverans av tjänst:
Klart inom en vecka
   
Max antal kontaktuppgifter
till kunden beställda!
 
 
Share to Facebook Share to Twitter More...