Offertförfrågan

Mark & Trädgård, Enskilt avlopp
Södermanland, Katrineholm
Beskrivning av den tjänst vi vill få utförd:
1. Installation av förfällningsenhet BR 40 ska ske enligt tillverkarens anvisning. 2. Genom tillsättning av fällningskemikalien ska en reduktion av fosfor ske med minst 70 %. 3. Förfällningsenheten ska kontrolleras och underhållas regelbundet enligt tillverkarens anvisning. Tillsyn och underhåll ska utföras av sakkunnig. Vidtagna åtgärder och kontroller ska journalföras och kunna uppvisas för samhällsbyggnadsförvaltningen vid förfrågan. 4. Installation av slamavskiljare modell Graf, 2,7 m3 , ska ske enligt tillverkarens anvisning. 5. Senast tre veckor efter att installation av slamavskiljare och förfällningsenhet utförts ska ett ifyllt utförarintyg med kontrollplan samt fotodokumentation vara samhällsbyggnadsförvaltningen till handa. Ändringen av avloppsanläggningen ska vara utförd senast 2019-08-30
   
Uppdraget ska utföras åt:
Privatperson
Leverans av tjänst:
Inom 3 månader
   
Max antal kontaktuppgifter
till kunden beställda!
 
 
Share to Facebook Share to Twitter More...