Var förberedd innan du beställer ett jobb!

Det byggs om och byggs till som aldrig förr i Sverige och hantverkare runt om i landet har nästan alla en mycket välfylld kalender med beställda jobb. Om du är i behov av hjälp så är det därför viktigt att du redan från början har en god idé om hur du vill att det färdigställda resultatet ska bli redan innan du börjar titta på olika offerter eftersom du då också ger hantverkarna all den information de behöver så att de kan beräkna jobbet på ett korrekt sätt.

Det är en ren omöjlighet att veta precis allt innan man påbörjar sitt projekt men med en bra plan och en grundtanke som är realistisk gör att du kommer att slippa obehagliga överraskningar mitt under projektets gång. Vi tittar närmare på några av de saker du kan tänka på inför ett arbete som ska utföras, och även på saker som är viktiga att bära med sig under tiden att arbetet utförs.

Inför beställning av ett arbete

Oavsett om du söker efter en hantverkare som ska lägga om ett tak, bygga om ett badrum eller som ska göra en utbyggnad så är det viktigt att du vänder dig till företag som har branscherfarenhet, utför fackmannamässiga arbeten och som innehar de certifikat som krävs för att utföra jobbet. Det är också bra att redan innan försöka sätta upp en budget för hur mycket arbetet ska kosta.

Ta höjd för oväntade utgifter!

Under de allra flesta projekt så kan det uppstå oväntade utgifter. Det kan handla om att något behöver ändras, läggas till eller tas bort från den ursprungliga planen och alla såna här ändringar brukar i regel kosta extra. Se därför till att när du beräknar din budget att du lägger till cirka 15% som kan gå till dessa så kallade ÄTA-arbeten.

Begär alltid flera offerter

När du bestämt dig för att du vill anlita en hantverkare så är det dags att hitta en som kan utföra jobbet på ett bra sätt och det till en kostnad som stämmer överens med din budget. Be gärna ett flertal företag om en offert och kolla noggrant igenom vad det är de erbjuder i sin offert. Den som är billigast kanske inte inkluderar vissa underarbeten, medan någon annan anger tydligt att eventuella fel åligger kunden att åtgärda. Läs noga och jämför och är det något du inte förstår så fråga dem och be om ett skriftligt förtydligande.

Skriv ett kontrakt

Du har bestämt dig för att anlita en hantverkare och den offert du har fått ser bra ut och det är dags att beställa jobbet. Se till att skriva ett kontrakt där det tydligt framgår vad som ingår i det jobb du beställt. Priset ni kommit överens om ska stå med där och också hur ÄTA-arbeten (Ändring, Tillägg, Avdrag) ska hanteras. Tänk på att du också bör få med ansvarsfrågor i kontraktet, vem står för kostnader som kan uppstå om något går fel på vägen? De allra flesta seriösa hantverkarna i Sverige är väldigt transparenta och är ofta väldigt tydliga och öppna med vad de erbjuder. Ett skrivet kontrakt är därför en trygghet både för dig och för den du anlitar för att det inte ska uppstå frågetecken under arbetets gång.

Saker att tänka på under tiden jobbet utförs

Det är en ganska kostsam historia att göra renoveringar, ombyggnationer eller tillbyggnader och du vill ju att det ska bli kostnadseffektivt och bra utfört arbete! Det är därför några saker du ska tänka på under tiden arbetet fortlöper.

Stäm av med mot budget ofta

Det låter kanske inte så roligt men om du ofta stämmer av de faktiska kostnaderna med den budget du ställde upp, både inför offertförfrågningarna och efter att du fått hem dina offerter, så ser du var kostnaderna är på väg redan i tidigt sked och kan då vara med och bromsa på olika sätt. Begär gärna fakturaunderlag från din hantverkare om du får en känsla av att materialkostnaderna skenar iväg!

Dokumentera allt

En av de saker som är absolut roligast med att bygga om eller bygga till är att se det färdiga resultatet. Att också kunna se hur jobbet utfördes är skoj, men ger också en trygghet! Skriv gärna en arbetsdagbok där du skriver ned vad som gjorts varje dag och fotografera mycket. Dessa foton och dina nedskrivna ord är mycket roliga minnen men framför allt så är de viktiga i de ovanliga fallen att något blivit fel.

Betala inte i förskott!

En hantverkare som begär att få ut hela beloppet innan arbetet är avklarat ska man alltid ifrågasätta. Det är normalt och väldigt vanligt att man delbetalar jobb under arbetets fortskridande men då bara för de jobb som redan är utförda. Låt det alltid stå med i kontraktet att slutbetalning enbart sker efter att en godkänd besiktning har genomförts. Då kommer du att få ett arbete du är nöjd med och slipper få problem i framtiden.