Snöröjning Tak


Sök företag med licenserade takskottare!

Fördelar med takskottningsavtal:
Ditt tak utsätts konstant för väder och vind, vilket medför slitage och risk för skador. När det fryser på kan stuprör och rännor sprängas sönder, vilket kan medföra att vatten hamnar på fasaden med vattenskador som resultat. Även skräp och löv riskerar att skapa problem när de sätter igen stuprör, vattenvägar och invändiga brunnar, med omfattande skador som följd. Med ett regelbundet underhåll kan risken för skador minimeras och taket få längre livstid.
Genom att teckna serviceavtal för takskottning får ni tillgång till specialister som har stor takvana.

Skottningsrekommendationer för bra ekonomi och minimerad skaderisk:

  • Skotta av taket i tid innan det har blivit isbildning och tung snö, arbetet går då mycket snabbare.
  • Ha ett snörasskydd monterat, då behöver man normalt bara avlägsna snön under snöräckena och slipper mer omfattande renskottning. Detta sparar tid och pengar.
  • Ta in offert för "Snöröjning Tak" innan snön har kommit!

    TIPS! Be om skriftliga offerter från flera takskottare.

Det som ofta erbjuds i serviceavtal för takskottning:

  • Regelbunden inspektion av takets kondition.
  • Kontroll av lagstadgad taksäkerhet så att arbete kan utföras säkert på taket.
  • Översyn vattenvägar samt rännor och stuprör.

Det går även bra att ta in offerter för annan "Snöröjning"!